Ervaringsmaatjes ontvangt prijs Fonds Soldaat van Oranje

Zondag 10 mei 2015 overhandigde Karin Hazelhoff Roelfzema voor de vijfde keer de Fonds Soldaat van Oranje prijs aan vijf jonge sociale initiatiefnemers. De prijs komt voort uit het Fonds op Naam Soldaat van Oranje dat bij het Oranje Fonds is ondergebracht. De prijs bekroont jaarlijks jonge mensen die, net als de Soldaat van Oranje, in actie komen om een sociaal probleem in de samenleving te lijf gaan. Dit jaar ontving Stichting Informele Zorg Twente deze eervolle prijs voor haar project Ervaringsmaatjes. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000,=.

Fonds Soldaat van Oranje
De producenten van Soldaat van Oranje – De Musical begonnen in 2010 bij de lancering van de musical een Fonds op Naam bij het Oranje Fonds. In 2015 vond de vijfde uitreiking plaats, een complete verrassing voor de winnaars. Sinds 2010 ontvingen al 13 jonge initiatiefnemers deze prijs. “Met het Fonds op Naam Soldaat van Oranje willen we het gedachtegoed van Erik Hazelhoff Roelfzema voortzetten. Wij zijn dan ook verheugd vijf jonge mensen te kunnen steunen bij hun inzet voor een betere samenleving”, aldus Fred Boot, producent. “Bovendien zijn we ontzettend trots dat we in samenwerking met het Oranje Fonds deze prijs voor het vijfde opeenvolgende jaar kunnen uitreiken.” Soldaat van Oranje – De Musical is de langstlopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis en ontving al meer dan 1,6 miljoen bezoekers.

(Foto: Oranje Fonds – Jeanette Schols)

Ervaringsmaatjes
Totaal onverwacht ontving Carlijn Lensink namens SIZ Twente de oorkonde uit handen van de weduwe van Erik Hazelhoff. ‘Zoveel eer voor iets wat ik gewoon heel erg leuk vind om te doen, dat is echt speciaal! Wat we met het geldbedrag gaan doen weten we nog niet, het komt in ieder geval ten goede aan de jonge mantelzorgers’ aldus Carlijn. Het project ervaringsmaatjes biedt jonge mantelzorgers een maatje, die net als zij, weten hoe het is om op te groeien met een ziek of beperkt gezinslid. Het project is kort geleden gestart maar wordt nu al door vele partijen erkent. Zo won SIZ Twente november jongstleden de Nationale Zorg Vernieuwingsprijs en wordt ervaringsmaatjes door het Nederlands Jeugd Instituut aangedragen als passende ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Wil je zelf een ervaringsmaatje worden? Kijk dan op www.ervaringsmaatjes.nl voor meer informatie.

Over het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Per jaar ondersteunt het ruim 7.500 grote en kleine maatschappelijke organisaties. De financiering hiervan komt van de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en van Vrienden en het bedrijfsleven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting van het Oranje Fonds beschermpaar. Iedereen die ook jonge, sociaal initiatiefnemers wil steunen, kan dit doen door een bijdrage over te maken op rekening NL70 INGB 0000 8884 44 t.n.v. Oranje Fonds te Utrecht o.v.v. ‘Soldaat van Oranje’. Alle giften gaan voor 100 procent naar jonge sociale initiatiefnemers.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *