Aanbod

Naast ondersteuning aan jonge mantelzorgers grijpt JMZ Go! iedere mogelijkheid aan om als kwartiermaker op de bres te springen om bewustwording te creëren. Zo geven we regelmatig lezingen, trainingen en gastlessen en dragen we met onze kennis bij aan kennisontwikkeling op landelijk niveau.