Voor ouders van jonge mantelzorgers

Als ouder kunt u ook bij ons terecht voor vragen of hulp. Wij kunnen u doorverwijzen naar de juiste volwassen mantelzorgondersteuning (VMZ).  Stichting Informele Zorg biedt meerdere cursussen voor volwassen mantelzorgers. Naast deze cursussen hebben wij ook steunpunten in de gemeenten Losser en Borne. Professionele mantelzorgconsulenten bieden daar individuele ondersteuning  afgestemd op de vraag of behoefte die u heeft. Ook voor een luisterend oor zijn wij beschikbaar.  U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een gesprek om af te stemmen wat wij voor u kunnen betekenen. Neem contact op via info@siztwente.nl.

Soms is er net even wat meer nodig om grip te krijgen op de mantelzorgsituatie en om het hoofd boven water te kunnen houden in de toekomst. Daarom hebben we bij SIZ Twente verschillende cursussen en trainingen ontwikkeld. Alle cursussen zijn goed onderbouwd en opgebouwd uit verschillende thema’s die inzicht geven in de (mantel)zorgsituatie. Deelnemers merken dat zij door de cursussen steviger in hun schoenen staan en weten hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen en zo de mantelzorgtaken beter kunnen volhouden.

Cursus: Omgaan met dementie

Het zorgen voor iemand met dementie is voor veel mantelzorgers een grote opgave. De omgeving van de persoon met dementie is vaak net zo getroffen door de ziekte als de persoon zelf. Dat is een reden dat SIZ Twente in samenwerking met verschillende ketenpartners de cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers organiseert. Door het volgen van de cursus krijgen mantelzorgers meer inzicht in de ziekte dementie en hebben ze geleerd hoe overbelasting vroegtijdig kan worden voorkomen. Bij de cursus zijn een ervaren cursusleider, een casemanager dementie en een psycholoog betrokken. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en wordt zowel overdag als s ’avonds aangeboden in verschillende plaatsen.

Training: Familie ervaringsdeskundige

Wat jij als naaste van iemand met psychische problemen of een verslaving meemaakt en hebt doorleeft, vormt je tot wie je bent. Die ervaring kan veel betekenen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling maar ook voor anderen die misschien nog aan het begin staan van alles wat jij al hebt meegemaakt en al een plekje hebt gegeven. De training Familie Ervaringsdeskundigheid (FED) is speciaal ontwikkelt voor mensen die zich nog meer willen verdiepen in hun eigen mantelzorgervaring en hier ook andere mantelzorgers mee willen helpen.

De training bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de training bestaat uit 7 bijeenkomsten en is gericht op inzicht en verdieping in het eigen (herstel-)verhaal. Het tweede deel van de training bestaat uit 10 bijeenkomsten en staat in het teken van vaardigheden ter ondersteuning van anderen.

De FED training is een samenwerking tussen Tactus verslavingszorg, Mediant en Saxion hogeschool. Na het volgen van de FED training kun je aan de slag als FED vrijwilliger of kun je doorstromen naar de leergang Familie-Ervaringsdeskundigheid van Saxion hogeschool.

Cursus: Kracht van herinneringen

Dementie heeft impact op het leven van zowel de patiënt als de mantelzorger. Toch blijkt vaak dat niet de fysieke zorgtaken maar juist het missen van het echte, emotionele contact deze ziekte zo zwaar maakt. Juist om deze reden geloven wij dat het belangrijk is om het contact tussen de mantelzorger en de persoon met dementie te versterken. De cursus ‘kracht van herinneringen’ is bedoeld voor mantelzorgers en hun partner/vader/moeder met dementie. Tijdens een serie van zes bijeenkomsten worden via verschillende thema’s positieve ervaringen gedeeld. In het eerste gedeelte worden samen herinneringen opgehaald, bijvoorbeeld over de schoolperiode, werk, huwelijk of muziek. In het tweede gedeelte wordt de groep opgesplitst en krijgen de mantelzorgers en de mensen met dementie een eigen programma aangeboden.

Door deel te nemen aan de Kracht van Herinneringen blijkt dat:

  • Het begrip en ziekte inzicht van de mantelzorger vergroot wordt;
  • Het contact tussen de persoon met dementie en de mantelzorger verbetert;
  • Men meer plezier beleeft door het ophalen van herinneringen.
Neem voor meer informatie contact op met:
Stichting Informele Zorg
Deldenerstraat 20
7551 AG Hengelo
085-7731720